Arsnet on sivusto, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen kulttuurin ja taiteen tarpeet ja tarjonta. Sivustomme esittelee eri taiteilijoita, kulttuuritiloja ja ja muita kulttuurin osaajia. Arsnet kattaa koko Suomen, joten sivustolle ovat tervetulleita toimijat koko Suomen alueelta. Päivitämme sivustoa jatkuvasti, jotta se tarjoaa ajankohtaista ja tuoretta tietoa taitelijoista, näyttelijöistä, maalareista, muusikoista sekä näyttelyistä ja näyttelytiloista. Sivusto on luotu edistämään ja kehittämään suomalaista taidetta.

Taiteeksi ymmärretään yleisesti kaikkia tuotteita ja toimintoja, joita koemme aistiemme välityksellä ja aiheuttaa meissä tuntemuksia. Useinmiten sana taide koetaankin tarkoittavan kuvataiteita.

Kulttuuri käsitteenä tarkoitti 1800-luvulla “henkistä viljelyä”. 1800-luvulla sillä alettiin tarkoittaa ihmisen kehittämistä erityisesti koulutuksen kautta. 1900-luvulla käyttivät kulttuurin käsitettä viittaamaan ihmisen universaaleihin inhimillisiin kykyihin. Erään määritelmän mukaan kulttuuri tarkoittaa mielen ohjelmoimista joka erottaa ihmisen, ryhmän tai kategorian ihmiset toisista.

Kuuluisimpina suomalaisina taiteilijoita ovat esimerkiksi Väinö Linna, Tove Jansson, Juice Leskinen ja Jean Sibelius. Suomalaiset ovat vaikuttuneita klassikoista. Taitelijoita arvostetaan yleisesti hyvin paljon, kuten esimerkiksi Eino Leinoa ja Mika Waltaria.

Uudistamme sivustoamme jatkuvasti ja pysymme ajanhermolla. SIvustomme kävijämäärät ovatkin olleet tasaisessa kasvussa sen perustamisesta lähtien. Sivustomme on maksuton käyttää. SIvujen kautta taitelijan on helppo tuoda omaa taidettaan muiden nähtäväksi, Galleriaan voit helposti lisätä omaa taidetta muiden ihailtavaksi ja arvosteltavaksi. Tulevaisuudessa tarkoituksemme on luoda verkkokauppa, jonka kautta pääset myymään ja ostamaan taidetta ja muita töitä helposti verkon välityksellä. Pääset keskustelemaan ja verkostoitumaan eri taiteenalan toimijoiden kanssa. Arsnet kokoaa saman sivuston alle kuluttajalle kaiken tarpeellisen. Listaamme helposti selattavaksi kaikkien taiteen alojen osaajat kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Kulttuuritaloille ja vastaaville tiloille sivusto tarjoaa helpon keinon saada yhteyttä halukkaisiin taitelijoihin näyttelyiden yms. järjestämiseksi.